Eurocharon  mince a známky  kvalitné pomôcky na uloženie kvalitnej zbierky 

Filatelia-Poštové známky / Grécko*

 

Hlavné mesto           Atény

Mena                      Euro = 100 centov

Známky od roku 1861 s nápisom ELLAS v gréčtine, od roku 1966 HELLAS v latinke


M2FiZ