Eurocharon  mince a známky  kvalitné pomôcky na uloženie kvalitnej zbierky 

Filatelia-Poštové známky / Japonsko

Hlavné mesto              Tokio

Mena                              1 Jen = 100 Sen =1000 Rin

Katalóg Michel             Zámorie 9/2 Japonsko ,Kórea a štáty SNŠ v Ázii

Známky s nápisom     v japončine od roku 1871,okrem prvej emisie cisársky erb Chrizantéma do roku 1947

v japončine od roku 1947 do roku 1965, štyri symboly,prvý symbol dva obdĺžniky nad sebou

od roku 1965 okrem japončiny nápis Nippon v latinke


NjNjZj